Extrait d'enluminure

International Medieval Meeting Lleida - Call for Papers

Molt benvolguts/des,

El Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” de la Universitat de Lleida, organitza la segona edició del International Medieval Meeting Lleida, que es celebrarà a la facultat de lletres els propers dies 26, 27, 28 i 29 de juny.
Com en l’edició anterior, durant aquests quatre dies es duran a terme, de manera simultània, sis congressos diferents centrats, cadascun d’ells, en les diferents vessants d’estudi de l’Edat Mitjana (Història, Història de l’Art, Arqueologia, Filologia i Literatura), amb la participació d’un centenar d’especialistes vinguts d’arreu del món.
La intirdisciplinarietat i la internacionalització de la trobada es veurà multiplicada amb les comunicacions, sessions i pòsters presentats per altres especialistes de manera voluntària. Alhora, per enriquir més el conjunt, s’inclouen sessions sobre la gestió de la recerca, activitats de centres i instituts d’investigació, presentacions d’empreses i entitats dedicades a la gestió i promoció del patrimoni històric i altres activitats relacionades amb l’Edat Mitjana.

Qualsevol persona interessada en els diferents vessants de la Història Medieval pot participar-hi ! Tu mateix pots presentar un paper o organitzar una sessió o, si és el cas, presentar el teu grup de recerca, el teu llibre o simplement, venir a gaudir de les conferències i de les excusions i activitats gratuïtes que hem preparat per aquestes nits d’estiu.

Com inscriure’s ??? Només cal emplenar el formulari corresponent a la web

Per qualsevol dubte o proposta podeu contactar amb nosaltres a
immlleida historia.udl.cat

Muy apreciados/as,

El Grupo de Investigación Consolidado en Estudios Medievales “Espacio, Poder i Cultura” de la Universidad de Lleida, organiza la segunda edición del International Medieval Meeting Lleida, que se celebrará a la facultad de letras los próximos días 26, 27, 28 y 29 de junio.
Como en la edición anterior, durante estos cuatro días se llevarán a cabo, de manera simultánea, seis congresos diferentes centrados, cada uno de ellos, en las diferentes vertientes de estudio de la Edad Media (Historia, Historia del Arte, Arqueología, Filología y Literatura), con la participación de un centenar de especialistas de renombre internacional. La interdisciplinariedad e internacionalización del encuentro se verá multiplicada con las comunicaciones, las sesiones y pósters presentados por otros especialistas de manera voluntaria. A la vez, para enriquecer aún más el conjunto, se incluyen sesiones sobre la gestión de la investigación, actividades de centros e institutos de investigación , presentación de empresas y entidades dedicadas a la gestión y promoción del patrimonio histórico y otras actividades relacionadas con la Edad Media.
Cualquier persona interesada en los diferentes vertientes de la Historia Medieval puede participar ! Tú mismo puedes presentar un paper o organizar una sesión , si fuera el caso, presentar tu grupo de investigación, tu libro o simplemente, venir a gozar de las conferencias y de las excursiones y actividades gratuitas que hemos preparado para estas noches de verano.

Como inscribirse ??? Simplemente hace falta rellenar el formulario correspondiente en la Web

Para cualquier duda o propuesta pueden contactar con nosotros a
immlleida historia.udl.cat

Dear colleague,

The Consolidated Medieval Research Group "Space, Power and Culture" of Lleida University is currently organising the second International Medieval Meeting Lleida, which will be held at Lleida’s Facultat de Lletres on 26, 27, 28 and 29 June, 2012.
Like the last IMMLleida, this event will feature six different conferences , each of them focusing on a different aspect of medieval studies (History, Art History, Archaeology, Philology and Literature) ; over a hundred scholars from across the world will participate in the different thematic strands of the conference. The interdisciplinary and internationality of this event is reflected in the range of its presentations, papers, meetings, sessions ans posters presentations. Furthemore, there will be sessions about research management, as well as sessions introduing the activities of research institutions, presentations by companies dedicated to the management and promotion of heritage, and other activities related to the Middle Ages.

Anyone interested in any aspect of Medieval History is welcome to participate in the IMMLleida ! We would like to encourage you to present a paper or organise a session or, if applicable, introduce your research group, your publications, or simply come along to enjoy the conference and take part in the excursions and the free cultural events we have organised for those summer nights.

To enrol, simply fill in the relevant form on our website.

If you have any queries at all, please contact us at immlleida historia.udl.cat.